[aws_search_form]
  • Anmeldelser
  • Prissammenligning
  • Anmeldelser
  • Dopingfrie prdoukter

Kcal til kJ

Kalorier og kiloJoule er den målestok mange bruger om deres madindtag og til at holde øje med, hvor meget energi man får ind igennem kosten. I denne artikel forklarer vi, hvad kcal og kJ er – og vigtigst af alt, hvis du læser lidt videre giver vi dig en smart måde til at regne kcal til kJ.

kcal til kj - burger billede

Historien bag kalorier

Kalorier er et gammelt fransk udtryk, og man mener, at det har været benyttet siden starten af 1800-tallet. Der er uenigheder om, hvornår udtrykket først blev opfundet, men i midten af 1800-tallet beskrev to franskmænd kalorier som den mængde varme, der skulle til for at varme 1g vand op fra 0 til 1 grader (J. Hargrove 2006). I sin tid snakkede man om kalorier i gram (kilogramkalorier), men senere blev kilokalorier introduceret (også kendt som ”kcal”, hvilket er det udtryk, vi bruger indenfor ernæring i dag), hvor 1 kcal svarer til 1000 kilogramkalorier.

I slutningen af 1800-tallet koblede den amerikanske kemiker Wilbur Atwater udtrykket sammen med ernæring for første gang, da han undersøgte antallet af kalorier i en lang række madvarer og fastlagde, hvor mange kalorier de tre makronæringsstoffer indeholder (fedt, kulhydrat, protein). Atwater fandt ud af, at 1 g fedt indeholder 9 kcal, mens 1 g kulhydrat og 1 g protein hver især indeholder 4 kcal.

Hvad er kcal?

Kcal kan groft sagt omskrives til energi, da det dækker over den energi, som kroppen indtager og afgiver. Når vi løber en tur, så afgiver vi kalorier, hvorimod vi indtager kalorier, når vi spiser forskellige fødevarer. Vi bruger nemlig kalorier til at beskrive den mængde energi, som en given fødevare indeholder.

På alle fødevarer kan man derfor aflæse kalorieindholdet, så man kan få en ide om, hvad man reelt indtager. En fødevare som smør indeholder f.eks. 717 kcal per 100 g, mens 100 g appelsin indeholder 47 kcal per 100g. Kcal er en god fællesnævner for energi i fødevarer, og udtrykket bliver brugt de fleste steder i verden. Dog benytter andre udtrykket kiloJoule (kJ) i stedet for kalorier.

 

Hvad er kJ?

 I nyere tid beskriver fysikere egentlig energi som joule, og i 1925 omskrev man derfor kalorier til joule. De to enheder måler fuldstændig det samme, nemlig den ernæringsmæssige energi i kosten, hvilket er grunden til, at man i dag beskriver alle fødevarer i både kcal og kJ. Selvom kJ egentlig er den helt korrekte måde at beskrive det på, så er kcal generelt det mest udbredte udtryk indenfor fødevarer på verdensplan, hvor man f.eks. i USA hovedsageligt benytter kcal. I nogle lande som f.eks. Australien, benytter man dog i højere grad kJ. Derfor er det relevant at kigge på, hvordan man udregner kJ til kcal og omvendt, og nedenfor kan du se udregningerne og eksempler heraf.

Hvor mange kJ er 1 kcal?

1 kalorie svarer til 4,18 J (4,2 når man runder op), men også her kigger man på enhederne i kilo, så 1 kcal bliver til 4,18 kJ:

1 kcal = 4,18 kJ

1 kJ = 0,24 kcal

Sådan regner du fra kJ til kcal og omvendt

Kcal til kJ: Antal kcal x 4,18

kJ til Kcal: Antal kJ / 4,18

100g avocado indeholder 160kcal, hvor meget er det i kJ?

160 kcal x 4,18 = 668,8 kJ

1 Coca Cola dåse indeholder 581,02 kJ, hvor mange kcal er det?

581,02 kJ / 4,18 = 139 kcal

Kilder:

James L. Hargrove (2006): The Journal of Nutrition, Volume 136.

Skriv en kommentar